Menu

Info o projektu

 

V rámci projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC vznikne čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Důraz klademe na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka.

Postupně budeme zveřejňovat materiály k těmto tématům:

DVZ 1 Češi, Židé a Němci (1918–1938)
DVZ 2 Mnichov a co bylo potom (1938–1939)
DVZ 3 Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945) 

(školní rok 2020/2021)

DVZ 4 Nejisté útočiště Praha (1933–1939)
DVZ 5 Holocaust (1939–1945)
DVZ 6 Válka skončila. A co dál?  (1945–1948)
DVZ 7 Nejisté útočiště Praha (1933–1939), (pro žáky se SVP)
(školní rok 2021/2022) 
 

Co připravované digitální zdroje změní a přinesou?

Žáci:
- budou využívat digitální technologie
- vyzkouší si kritickou a analytickou práci se zdroji
- budou rozvíjet mediální gramotnost a kritické myšlení
- posílí si argumentační, prezentační, sociální a komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat
- porozumí pozicím různých historických aktérů a budou rozvíjet schopnost empatie vůči marginalizovaným skupinám
 
Školy/pedagogové:
- získají digitální zdroj, který napříč předměty zpracovává historické události a jejich odraz v kultuře a společnosti
- mohou uvádět do praxe multiperspektivní přístup ve výuce dějepisu
- získají přístup k unikátním a často dosud neznámým dobovým pramenům, periodikům atd.  

Pro aktuální informace sledujte náš web nebo nás kontaktujte.