Menu

Řekli o nás

učitelka dějepisu, ZŠ Pečky

Materiálů ohledně dějin dvacátého století utěšeně přibývá, ale ne všechny jsou připravené téměř rovnou do ruky učiteli a pak i třídě tak jako vaše. Stejně tak ale dokáží býti i tvárné a dají se využít i leckde jinde. Vyzkoušela jsem materiály i v hodinách dějepisu, dokonce i na setkání žákovského parlamentu, při OV… dokonce jsme nějaké materiály využili i při Aj, kde jsme potom českou verzi komentovali v Aj… Postupně v průběhu měsíců se dařilo pracovat s podpůrnými materiály jako s jedním ze zdrojů badatelské výuky. Díky tomu, že nás ve škole s materiály pracovalo více, byly i platformou pro naše společné setkání a vymýšlení. Zážitkové byly i dějepisné vycházky, s vaší tabletovou podporou výborné. Budu ráda doporučovat i všem kolegům z ASUD (asociace učitelů dějepisu). Ještě jednou děkuji velice. Jsem moc ráda, že jsem s vámi mohla spolupracovat na věci, která dává smysl.

učitelka českého jazyka, ZŠ Hovorčovice

Zapojení do projektu nám přineslo podporu ve výstavbě hodin českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy. I když pravděpodobně v běžném režimu nebudeme moci odučit všechny lekce a jít do takových podrobností, bylo pro nás i pro žáky velmi přínosné si takový hlubší ponor vyzkoušet. Zajímavé bylo také propojení všech tří předmětů, kdy se téma plynule přelévalo a navazovalo se. Získali jsme tak přístup k materiálům a přípravy k hodinám, které můžeme v budoucnu využít, včetně nově nabízených verzí pro žáku s SPU, OMJ atd.

paní Jana, učitelka dějepisu (návštěvnice webu)

Vaše materiály jsou velice hezké a vydařené a je radost s nimi s dětmi pracovat. Líbí se mi kombinace poslechu a pak navázat na práci ve skupinách a pracovat s textem.

učitel dějepisu, ZŠ Zelená 

Díky zapojení naší školy do projektu došlo k dalšímu profesnímu rozvoji zapojených vyučujících, zkvalitnění práce pedagogů a samozřejmě i k rozvoji školy. Využití interaktivních forem výuky a možnosti výuky v terénu přispěla významnou měrou nejen k rozvoji digitálních kompetencí žáků, ale také k dalšímu zkvalitnění výuky v naší škole. Vzhledem k převažovanému tematickému zaměření DVZ – život menšin v Československu, se mnohé z nich, díky velmi přesně stanoveným oborovým a kompetenčním cílům, stanou součástí tematického plánu předmětu dějepis v následujících letech.