Menu
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Téma 7
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Porovnání výsledků sčítaní lidu v roce 1910 a 1921

Prostudujte tabulku a odpovězte na otázky IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Rok 1910 1921
národnost československá 8 034 890 8 817 101
národnost německá 3 750 673 3 195 820
národnost maďarská 1 070 873 652 556
národnost ukrajinská a ruská 434 813 102 667
národnost polská 69 641 108 793
národnost jiná nebo neuvedená 48 549 130 634
celkem obyvatel 13 409 439 13 007 570

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1