Menu
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Téma 7
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Američanka v Praze

Odpovězte na otázky IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


1. Část

 

A (Američanka): Promiňte, hledám nádraží. Můžete mi pomoct?
Č (Čech): Hledáte nádraží? To je za rohem. Slyším, že jste cizinka, dovedu vás tam.
A:Jsem Češka z Ameriky a jsem na studijní cestě.
Č: Už jste byla někdy v Českoslovenku?
A: Ne.
Č: Československo je velmi zajímavá země.

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


2. Část


Č: V Československu žijí lidé mnohých národností. Musíte proto umět hodně řečí, abyste se domluvila. Například: U hranic s Německem, ale i v jiných městech v českých zemích se domluvíte německy, když pojedete na Slovensko, tam zase na jihu potřebujete umět maďarsky, pak tu jsou také Poláci, na východě republiky Rusíni a také Rumuni. To je jiné než v Americe, tam stačí angličtina. 
A: To je složité. Jak to, že je v Československu tolik národností?
Č: To je pozůstatek Rakousko-Uherska, které se rozpadlo po první světové válce. Pro lepší představu uvedu konkrétní čísla: Čechoslováků je 9 700 000, Němců 3 318 000, Maďarů 719 000, Rusínů 569 000, Poláků 100 000, Židů, ovšem podle národnosti, nejen podle náboženství 200 000. Máte raději procenta? 
A: Ovšem, že mám.
Č: Čechoslováků je 66 %, Němců 22,5 %, Maďarů 5 %, Rusínů 4 %, Židů 1,3 %, Poláků 0,68 %, ostatních 0,5 %. Vidíte tedy, že mimo Němce jsou to celkem nepatrné zlomky.

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


3. Část


A: Obávám se, že národ československý svou velkou většinou utlačuje národnostní menšiny.
Č: To je pomluva. V československé ústavě jsme dali všem menšinám po zákonu rovná práva a poskytli jim příležitost, aby mohly kulturně žít docela po svém.
A: Nevěřím.
Č: Dokážu vám to čísly. V Československu je 345 středních škol a z nich je 83 čili 27 % německých. Vzpomeňte si, Němců je u nás 22,5 %, ale středních škol mají 27 %, tedy víc, než na co mají právo. Podobně je tomu u Maďarů i Poláků. Děti z národnostních menšin, mohou navštěvovat školu s jejich mateřským jazykem.
A: To jsem nevěděla.
Č: Kde je nejméně 20 % lidí jiné národnosti než československé – Němců, Maďarů i Poláků –, tam mají i před úřady i ve veřejném životě plné právo používat svůj jazyk, vedle jazyka státního. Tedy žádné utlačování, ale rovná práva.

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

A: Děkuji vám, velmi jsem se poučila! Provedl byste mě Prahou?
Č: Rád vás provedu. Čtvrtek by se vám hodil? Dobrá. Počkám na vás v devět hodin na tomto místě.
A: Dobře.


Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1