Menu
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Téma 7
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Spisovatelé první republiky

Přečtěte si ukázky od vítězů státních cen za literaturu. Ke každé ukázce přiřaďte možnost,  která správně označuje literární žánr a druh díla.  IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Josef Šusta

Z dob dávných a blízkých, Sbírka rozvah a úvah, 1924.

susta

Osidlování německého obyvatelstva v českých zemích za posledních Přemyslovců přispělo ke kulturnímu vývoji českých zemí. Toto osidlování pomohlo českým králům k získání stabilnější moci. Moc českých králů, která se opírala o německou říši římskou, nejvíc vzrostla v průběhu 13. století. Hlavně králové Přemysl Otakar II. a Václav II. posilnili české království. Německé osidlování znamenalo pro české země jazykové nebezpečí. Do té doby byla slovanská říše dvojjazyčná. Když vymřela přemyslovská dynastie, bylo velké nebezpečí, že jediným jazykem bude němčina.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Karel Čapek

Bílá nemoc

capek

MARŠÁL:Sedněte si Galéne. Podívejte, velmi mi záleží na baronu Krügovi. Je to můj jediný přítel. Vy nevíte, jaká je to samota, být…diktátorem. Doktore, prosím,  zachraňte Krüga. 
DR. GALÉN: To je těžké. Já bych rád, ale mám prosbu.
MARŠÁL: To není odpověď.
DR. GALÉN: Prosím Vás, vy jste významný státník a máte velkou moc. Kdybyste nabídli věčný mír, všichni by byli rádi! Celý svět se bojí jenom vás… všichni kupují zbraně jenom kvůli vám…. Když vy řeknete, že chcete mír, bude na celém světě klid.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Franz Werfel

Ne vrah, zavražděný je vinen

werfel

Napnul jsem všechny svaly, vykřikl a hodil míč s tak velkou silou, až jsem spadnul na zem. Chvíli jsem tam ležel. Když jsem otevřel oči, stáli kolem mě lidé a mluvili na mě. V dálce jsem viděl otce. Neměl na hlavě klobouk a z nosu mu tekla krev. Věděl jsem, co se stalo. Nezasáhl jsem důstojníka, ale svého otce! Přemohl mě smutek.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Ľudmila Podjavorinská

Klebetnice (Drbna), Balady

podjavorinska

Bohatá a pěkná dívka,
ráda by se vdávala.
Chlapci za ní chodí,
ale hned utíkají a ona neví proč.
– Nejsem pěkná? – Jsem chudá?
Dívá se na sebe do zrcadla a češe se.
Otec s matkou pracují na poli.
Ona nemá čas.
Stojí před zrcadlem a jen se češe.
Prase v chlévě kvičí hladem.
Žízní umírají husy a slepice.
Dívka o ně nemá zájem,
myslí jen na ženicha!

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1