Menu
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Téma 7
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Vypracujte si závěrečný test za Téma 7 a získejte certifikát o splnění

Otázky