Menu
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Téma 1
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Kraj, kterým jde hlad

Poslechněte nebo si přečtěte ukázku a na základě informací z ní označte, který výrok je pravda a který lež. IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=

 

Kraj, kterým jde hlad

„Severní Čechy! Krušné Hory, Českosaské Švýcary, Krkonoše – kolik přírodních krás skýtají tato jména, jež byla a jsou pevnou přirozenou hradbou České země. Průměrný Čech znal až dosud severní oblasti své země jenom z turistických nebo lyžařských partií. Méně bylo těch, kdož znali severní Čechy po stránce hospodářské jako nejbohatší průmyslovou oblast nejen Čech, ale i celé střední Evropy. Byly – žel bohu! Tak tomu bylo až do roku 1930, kdy bylo Československo zachváceno světovou hospodářskou krizí, jež se u nás projevila asi o rok později, ale zato drtivěji než v západních průmyslových státech. Teprve lavinovité vítězství protidemokratické, a státu ne právě přátelské Sudetoněmecké fronty Konráda Henleina, objevilo české veřejnosti nahou a krutou pravdu této oblasti. Tak krutou, že byla výstižně nazvána ‚průmyslovým hřbitovem‘.“ (…)

Německé obyvatelstvo zničené hospodářskou krizí, stalo se hromadně lacinou kořistí skryté ideologie hákového kříže. Ideologie, importované k nám přes nedaleké hranice Třetí říše. (…)

Bída severočeského obyvatelstva je zoufalá a lidé hromadně propadají duševní depresi, beznadějnosti a tíživé, tupé bezvýchodnosti. Neboť bída zničí člověka od základu.“ (…)

„V severočeské oblasti jest nezaměstnanost daleko horší než v oblastech českých. (…) jsou místa, kde je nezaměstnaností postiženo až 70 % dělnictva.“

„Životní úroveň nezaměstnaných je strašlivá. Veliká většina jich žije z tak zvané ‚Czech-Karty‘, tj. z vyživovací pomocné akce, založené býv. ministrem sociální péče Drem Czechem.“ (…)

„Exekuce, exekuční dražby a nucené prodeje jsou každodenním zjevem. Jejich bezohledné provádění velmi pobuřuje obyvatelstvo sociálně úplně zničené.“ (…)

„Podvýživa dětí je všeobecným zjevem. Tuberkulosa má žně.“ (…)

„Průmyslový hřbitov jest jediný dojmem, který si odnáší návštěvník těchto krásných, kdysi tak bohatých a nyní tolik smutných krajů. Přestaly dýmat komíny Liebigova koncernu, zastavily se stavy textilních továren libereckých, vyhasly pece jabloneckých skláren. Všech šest textilních továren v krásném údolí u Prosečné stojí hluše a tupě.“ (…)

 Zdroj: Světozor. roč. 35, čís. 42. str. 706. (17. 10. 1935) – kráceno

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1