Menu
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Téma 1
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Reklamy - Průmysl první republiky

Podívejte se na seznam československých firem a jejich reklamy z dobových novin. Přiřaďte k reklamě číslo z mapy, které odpovídá místu, kde firma sídlila. Loga i reklamy pozorně prostudujte, při přiřazování vám mohou napovědět, kde se firma nacházela. Při hledání lokality a firem můžete využít i internet.

Na vypracování máte 15 min. IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Mapa

Zdroj: Novák, Jan. Nejkrásnější země. Kniha mládeže o Československu. Praha: Gustav Voleský, 1938, str. 65–66.


Reklama č. 1

Zdroj: Lidové noviny. roč. 33, čís. 138. str. 11.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 2

Zdroj: Světozor. roč. 30. čís. 23.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 3

Zdroj: Lidové noviny. roč. 48, čis. 237.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 4

Zdroj: Hospodářská politika čs. průmyslu v letech 1918–1938. V Praze: Propagační oddělení Noviny, 1938.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 5

Zdroj: Letem světem. roč. 9, č. 38. str. 16.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 6

Zdroj: Národní listy. roč. 68, čís. 43. Příloha.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 7

Zdroj: Hospodářská politika čs. průmyslu v letech 1918–1938. V Praze: Propagační oddělení Noviny, 1938.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Reklama č. 8

Zdroj: Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství. Praha: Rudolf Mosse, 1939. str. 2158.

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Výsledky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1