Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Bouřlivá léta v Československu

Důkladně si prohlédněte fotografie z Československa třicátých let. Ke každé fotografii přiřaďte popis, který ji nejlépe vystihuje. Na práci máte 10 minut. IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Fotografie č. 1

Tabory_pro_nezamestnane

Zdroj: Drbohlav, Karel. [foto]. Fotografie k článku: 28. říjen ve znamení práce. In: Světozor. Praha: J. Otto, 1938. roč. 38, č. 44–45, str. 745. (5. 11. 1938)

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Fotografie č. 2

Pohreb_masaryka

Zdroj: Centropress. [foto]. Fotografie k článku: Památné chvíle před pohřbem. In: Světozor. Praha: J. Otto, 1938. roč. 37, č. 37, s. 4. (25. 9. 1937)

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Fotografie č. 3

Sudetonemecka_strana

Zdroj: ČTK

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Fotografie č. 4

Snem_na_slovensku

Zdroj: Autor neznámý. Fotografie ke článku: Slovenská sněm v Bratislavě. In: Pražský illustrovaný zpravodaj, Praha: Melantrich, 1939, r. 1939, č. 4, str. 2. (26. 1. 1939)

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1