Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Demokracie versus totalita a jejich znaky

Podívejte se na pojmy níže. Rozhodněte, zda pojem patří k demokratickému, nebo totalitnímu zřízení. Na práci máte 5 minut. IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Výsledky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1