Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Demokracie versus totalita a jejich znaky

IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=Podívejte se na pojmy níže. Rozřaďte je do tabulky podle toho, zda patří k demokratickému, nebo k totalitnímu zřízení. Na práci máte 5 minut.


DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1Otázky

DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1Výsledky