Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Když se hranice mění

Podívejte se na fotografie míst, které byly po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži postoupeny Německu, Polsku a Maďarsku. Přiřaďte k fotografiím číslo z mapy, podle toho, kde se místa nacházela (nachází). IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Mapa

Zdroj: Autor neuveden. [mapa] Mapa Česko-Slovenska. Zpravodaj svým čtenářům. In: Pražský illustrovaný zpravodaj. roč. 1, č. 1. str. 18–19. (5. 1. 1939) – upraveno


Místo č. 1

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Místo č. 2

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Místo č. 3

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Místo č. 4

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Místo č. 5

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Místo č. 6

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Místo č. 7

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Zdroj: Autor neuveden. [foto] Fotografie k článku Co nám vzali. In: Světozor. roč. 38, č. 38 . str. 713–715. (20. 10. 1938) / Autor neuveden. [foto] Fotografie k článku Nové hranice ČSR. In: Pražský illustrovaný zpravodaj. roč. 4, č. 4, str. 2–3. (10. 11. 1938)

Výsledky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1