Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Malá, ale naše – nové hranice republiky

IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=Pozorně si prohlédněte mapu a zaškrtněte správné odpovědi.


mapa_csr_-_spojena

Zdroj: Mapa Č-SR: Autor neuveden. [mapa] Mapa Česko-Slovenska. Zpravodaj svým čtenářům. In: Pražský illustrovaný zpravodaj. Praha: Melantrich, 1938. roč. 1, č. 1. str. 18-19. (5.1.1939).

DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1Otázky

DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1Výsledky