Menu
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Téma 2
Mnichov a co bylo potom (1938–1939)

Vypracujte si test za Téma 2 a získejte certifikát o splnění

Otázky