Menu
Nejisté útočiště Praha (1933–1939)

Téma 4
Nejisté útočiště Praha (1933–1939)

Analýza dobové karikatury

Podívejte se na karikaturu. Přečtěte si výroky a označte, jestli jsou pravdivé, nebo ne. IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Zdroj: Autor neuveden. [karikatura]. In: Humoristické listy. Praha: Josef Richard Vilímek, 1933, roč. 76, č. 31, str. 386. (28. 7. 1933)

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1