Menu
Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945)

Téma 3
Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945)

Analýza dobových propagandistických materiálů

Podívejte se na propagandistický plakát a fotografickou koláž z dobových článků. Odpovězte na otázky a zkuste říci, co je a čím se vyznačuje propaganda. IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


DZV3_Plakat_1

Zdroj plakát: Zelníček, Jakub, Třeštík, Jan. Moc obrazů, obrazy moci politický plakát a propaganda: Galerie U Křižovníků 26. 1.–30. 3. 2005, katalog výstavy. Praha: Galerie U Křižovníků, 2005, s. 81.

 DZV3_Fotografie

Zdroj fotografická koláž: Autor neuveden. [fotografie]. In: Svět sovětů: časopis přátel Sovětského Svazu. Praha: Bohumil Šmeral, 1936. č. 4, s. 18. (1. 4. 1936)


  1. Jak na tebe plakát/fotografie působí?
  2. Jaké obrazy/slova jsou použity?
  3. O čem materiál informuje?
  4. Z jakého je asi období?
  5. Prezentují dané materiály skutečnost objektivně?
  6. Mají něco jednotlivé materiály společné?