Menu
Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945)

Téma 3
Propaganda aneb když jsou slova zbraní (1933–1945)

Protektorát

Prohlédněte si fotografie a přečtěte si krátký článek z dobových novin. Následně odpovězte na otázky.  IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Fotografie

Zdroj: Autor fotografií: Ceps. [fotografie]. In: Světozor: světová kronika současná slovem i obrazem: časopis pro zábavu i poučení. r. 41, č. 12, s. 3. ( 21. 3. 1941)


Článek

Patnáctým březnem 1939 staly se naše země Čechy a Morava součástí Velkoněmecké říše. Čechy a Morava nebyly k Říši uměle přiřazeny, jak se v prvních okamžicích většina našeho národa domnívala, nýbrž se vrátily svobodně a v úplném míru do říšského celku. (…)

Jakou pýchou a jakým nadšením jsme naplnili my mladí Češi, kteří si uvědomujeme velikost Říše v dějinách, její veliké poslání v přítomnosti. Říše není nějaký stát nebo národ, Říše je více než stát, více než národ, Říše je poslání. Podívejme se nyní na úkoly a povinnosti, před které jsme byli postavení historickou pravdou v dnešní době. Z malých poměrů bývalého státu, z omezeného prostoru, jsme vstoupili do velkoněmecké pospolitosti. V několika málo měsících byly naším velkým celkem vyřešeny všechny problémy malého státu, přes noc zmizely statisíce nezaměstnaných, kola továren se roztočila osvobozenou prací. Bylo nám to dáno odměnou za vyplnění našeho poslání. Třetí Velkoněmecká říše, vybudovaná Vůdcem Adolfem Hitlerem, sjednotila všechna říšskoněmecká území a zorganizovala je novou silou vzkříšeného národa. (…)

Dnes se hlásíme k Vůdci Adolfu Hitlerovi, k jeho velkým spolupracovníkům, k jeho hrdinným armádám, k jejich boji, který musí být i naším bojem, i ke konečnému vítězství.

Zdroj: Dívčí svět. roč. 3, čís. 5, 8. 3. 1944


Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Vyhodnocení DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1