Menu
Válka skončila. A co dál? (1945–1948)

Téma 6
Válka skončila. A co dál? (1945–1948)

Německé názvy českých měst nebo české názvy německých měst?

Přečtěte si článek. Následně k německým názvům měst přiřaďte jejich správný český název. Ne všechna města jsou v článku zmíněna. Zbylé informace můžete dohledat na internetu.  IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=


Zdroj: Velkorysou osidlovací akcí počeštit naše pohraničí. In: Rudé právo. Praha: Komunistická strana Československa 1945, roč. -, čís. 115. str. 1 (21. 9. 1945).

Otázky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1

Výsledky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1