Menu
Válka skončila. A co dál? (1945–1948)

Téma 6
Válka skončila. A co dál? (1945–1948)

Pohraničí opět naše

Přečtěte si nebo si prohlédněte následující články z dobových novin. Ty vesměs pojednávají o místech, která se navrátila Československu po druhé světové válce. Na základě obsahu rozhodněte, ke kterému číslu na mapě článek patří. Pro detailnější vyhledávání lokace, můžete použít mapy na internetu.   IdPG+M2CNvfoef5DjqgjcZMIdZJanQQ8xA9w9byze8H1vsAogTAK070RO5330GRDWWFATC6edElAytwP8Ks6npX+ZnLL4zc5DWoCREdQeyxjC1qqVxOm3fB0bu7myIrrJhPvor3+64GOdgf8H96DVnxVYlSUAAAAASUVORK5CYII=Článek 1

Zdroj: Ještě letos do lázní In: Svět v obrazech. Praha: Novinář, 1946. roč. 2. , čís. 28. s. 20. (21. 7. 1946).

Otázka DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Článek 2

Zdroj: České pohraničí – pevná stráž státu. In: Svět v obrazech. Praha: Novinář, 1946. roč. 2. , čís. 25. s. 16. (30. 6. 1946).

Odpoveď DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Článek 3

zumberk1

Zdroj: Osidlování pohraničí. In: Svět v obrazech. Praha: Novinář, 1945. roč. 1. , čís. 13. s. 1. (13. 10. 1945).

Odpoveď DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Článek 4

nakonec1

Zdroj: Budujeme osvobozené kraje. In: Svět v obrazech. Praha: Novinář, 1946. roč. 2. , čís. 40. s. 1. (13. 10. 1946).

Odpoveď DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_otazniky_1


Výsledky DIGITALNI_PRACOVNA_ikony_pero_1