Menu


Interaktivní aktivity k výuce o období 1918–1948

V rámci projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC vzniklo čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Materiály kladou důraz na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka.