Menu
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

Téma 7
Češi, Němci, Židé (1918–1938), (pro žáky se SVP)

VERZE UZPŮSOBENÁ PRO ČTEČKY OBRAZOVEK
Celé hodiny
1

Národnostní složení republiky a perspektiva menšin - OMJ

Žáci s OMJ

testovací verze

Materiály se skládají z domací přípravy na hodinu a jazykově zjednodušeného PDF pro žáky s úrovní češtiny na A2. Zbytek třídy využívá materiály z tématu DVZ1 Češi, Němci, Židé

Materiály: 

 1. Upravené PDF do výuky 
 2. Pracovní listy pro domací přípravu 

Obsahově se materiál týká: 

Hodina je zaměřena na mnohonárodnostní charakter československé republiky. Skrze dobové texty je představena oficiální menšinová politika státu a také pohled příslušníků menšin na tuto politiku.

Předmět: dějepis

Prosíme o 5 minut vašeho času a vyplnění zpětné vazby, abychom mohli materiály vylepšit. Dotazník zde

2

Nejednoznačnost národní identity - OMJ

Žáci s OMJ

testovací verze

Materiály se skládají z domací přípravy na hodinu a jazykově zjednodušeného PDF pro žáky s úrovní češtiny na A2. Zbytek třídy využívá materiály z tématu DVZ1 Češi, Němci, Židé

Materiály: 

 1. Upravené PDF do výuky 
 2. Pracovní listy pro domací přípravu 

Obsahově se materiál týká: 

Tématem hodiny je národnostní identita v období první republiky. Dobový text a data ze sčítání lidu seznamují s problematičností jednoznačného určení národnosti v první republice. Výukový materiál se věnuje také národnostní  identitě v současnosti.

Předmět: dějepis, občanská nauka

Prosíme o 5 minut vašeho času a vyplnění zpětné vazby, abychom mohli materiály vylepšit. Dotazník zde
3

T. G. Masaryk jde do divadla - OMJ

Žáci s OMJ

testovací verze

Materiály se skládají z domací přípravy na hodinu a jazykově zjednodušeného PDF pro žáky s úrovní češtiny na A2. Zbytek třídy využívá materiály z tématu DVZ1 Češi, Němci, Židé

Materiály: 

 1. Upravené PDF do výuky 
 2. Pracovní listy pro domací přípravu 

Obsahově se materiál týká: 

Hodina je zaměřena na význam české a německé kultury v první republice. Žáci analyzují dva články z dobového tisku, které popisují návštěvy prezidenta Masaryka v pražském Národním divadle a pražském Německé divadle bezprostředně po jeho příjezdu do republiky.

Předmět: dějepis

Prosíme o 5 minut vašeho času a vyplnění zpětné vazby, abychom mohli materiály vylepšit. Dotazník zde
4

Kdo má (získá) cenu? - OMJ

Žáci s OMJ

testovací verze

Materiály se skládají z domací přípravy na hodinu a jazykově zjednodušeného PDF pro žáky s úrovní češtiny na A2. Zbytek třídy využívá materiály z tématu DVZ1 Češi, Němci, Židé

Materiály: 

 1. Upravené PDF do výuky 
 2. Pracovní listy pro domací přípravu 

Obsahově se materiál týká: 

Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé, ale i spisovatelé tvořící v menšinovém jazyce. Skrze četbu konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávají jednotlivé literární žánry a druhy.

Předmět: dějepis, český jazyk

Prosíme o 5 minut vašeho času a vyplnění zpětné vazby, abychom mohli materiály vylepšit. Dotazník zde
5

Ten dělá to a ten zas tohle - OMJ

Žáci s OMJ

testovací verze

Materiály se skládají z domací přípravy na hodinu a jazykově zjednodušeného PDF pro žáky s úrovní češtiny na A2. Zbytek třídy využívá materiály z tématu DVZ1 Češi, Němci, Židé

Materiály: 

 1. Upravené PDF do výuky 
 2. Pracovní listy pro domací přípravu 

Obsahově se materiál týká: 

Prostřednictvím analýzy dobové mapy, žáci pojmenovávají a určují základní průmyslová odvětví Československa a jejich geografickou polohu. Následná práce s dobovými reklamami žákům přibližuje významné prvorepublikové firmy.

Předmět: dějepis

Prosíme o 5 minut vašeho času a vyplnění zpětné vazby, abychom mohli materiály vylepšit. Dotazník zde
6

Z komínů nestoupá dým - OMJ

Žáci s OMJ

testovací verze

Materiály se skládají z domací přípravy na hodinu a jazykově zjednodušeného PDF pro žáky s úrovní češtiny na A2. Zbytek třídy využívá materiály z tématu DVZ1 Češi, Němci, Židé

Materiály: 

 1. Upravené PDF do výuky 
 2. Pracovní listy pro domací přípravu 

Obsahově se materiál týká: 

V rámci hodiny se žáci seznamují s dopady hospodářské krize na Československo. Prostřednictvím analýzy dobových fotografií a tvorby novinového článku jsou žáci schopni vyjmenovat společenské změny, ke kterým krize vedla, a také jaký dopad měla na jednotlivé regiony.

Předmět: dějepis

Prosíme o 5 minut vašeho času a vyplnění zpětné vazby, abychom mohli materiály vylepšit. Dotazník zde
VERZE GRAFICKY UPRAVENÁ PRO LEPŠÍ ORIENTACI V TEXTU
Celé hodiny
1

7A1 - Národnostní složení republiky a perspektiva menšin - OMJ

2

7A2 - Národnostní složení republiky a perspektiva menšin - OMJ

ZJEDNODUŠENÁ VERZE (OMJ)
Celé hodiny
1

7B1 - Národnostní složení republiky a perspektiva menšin - OMJ

VERZE UZPŮSOBENÁ PRO ČTEČKY OBRAZOVEK
Jednotlivé aktivity

Předmět: dějepis
Čas: 20 minut

Dobová ukázka z knihy Nejkrásnější země: kniha mládeže o Československu z roku 1938, která mimo jiné propaguje státní politiku Československa vůči menšinám. Prostřednictvím několika otázek si žáci ověří porozumění textu. Lze využít i audio ukázku.

Předmět: dějepis, matematika 
Čas: 10 minut 

Prostřednictvím grafu jsou porovnávány údaje ze sčítáni lidu z roku 1910 z Rakouska-Uherska, a následné dáta z prvního sčítaní lidu v Československu z roku 1921. Žáci si při porovnávání údajů procvičí schopnost pracovat s informacemi z grafu.

Předmět: dějepis, český jazyk
Čas: 20 minut 

Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé a spisovatelky, ale i spisovatelé a spisovatelky tvořící v menšinovém jazyce. Skrze četbu konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávájí jednotlivé literární žánry a druhy.

VERZE GRAFICKY UPRAVENÁ PRO LEPŠÍ ORIENTACI V TEXTU
Jednotlivé aktivity

Předmět: dějepis
Čas: 20 minut

Dobová ukázka z knihy Nejkrásnější země: kniha mládeže o Československu z roku 1938, která mimo jiné propaguje státní politiku Československa vůči menšinám. Prostřednictvím několika otázek si žáci ověří porozumění textu. Lze využít i audio ukázku.

Předmět: dějepis, matematika 
Čas: 10 minut 

Prostřednictvím grafu jsou porovnávány údaje ze sčítáni lidu z roku 1910 z Rakouska-Uherska, a následné dáta z prvního sčítaní lidu v Československu z roku 1921. Žáci si při porovnávání údajů procvičí schopnost pracovat s informacemi z grafu.

Předmět: dějepis, český jazyk
Čas: 20 minut 

Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé a spisovatelky, ale i spisovatelé a spisovatelky tvořící v menšinovém jazyce. Skrze četbu konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávájí jednotlivé literární žánry a druhy.

ZJEDNODUŠENÁ VERZE (OMJ)
Jednotlivé aktivity

Předmět: dějepis
Čas: 20 minut

Dobová ukázka z knihy Nejkrásnější země: kniha mládeže o Československu z roku 1938, která mimo jiné propaguje státní politiku Československa vůči menšinám. Prostřednictvím několika otázek si žáci ověří porozumění textu. Lze využít i audio ukázku.

Předmět: dějepis, matematika 
Čas: 10 minut 

Prostřednictvím grafu jsou porovnávány údaje ze sčítáni lidu z roku 1910 z Rakouska-Uherska, a následné dáta z prvního sčítaní lidu v Československu z roku 1921. Žáci si při porovnávání údajů procvičí schopnost pracovat s informacemi z grafu.

Předmět: dějepis, český jazyk
Čas: 20 minut 

Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé a spisovatelky, ale i spisovatelé a spisovatelky tvořící v menšinovém jazyce. Skrze četbu konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávájí jednotlivé literární žánry a druhy.