Menu
Nejisté útočiště Praha (1933–1939)

Téma 4
Nejisté útočiště Praha (1933–1939)

Celé hodiny

Předmět: dějepis

V rámci hodiny se žáci/žákyně seznamují se změnami politickéspolečenské situaceNěmecku po roce 1933. Díky analýze dobových materiálů jsou schopni/y vyjmenovat, které skupiny obyvatelstva opouštěly Německo a proč. 

Předmět: dějepis

Žáci/žákyně mají k dispozici tři reálné příběhy lidí, kteří museli opustit Německo po roce 1933. Sérií otázek žáci texty analyzují a následným cvičením je společně porovnávají. Žáci/žákyně porozumí okolnostem, které ovlivňovaly přijetí nebo nepřijetí uprchlíků do Československa za řádné občany.

Předmět: dějepis,  občanská nauka

Procházka po širším centru Prahy představuje na konkrétních příkladech problémy/situace, se kterými se uprchlíci z Německa museli vyrovnat po příchodu do Československa. Žáci ve skupinách pracují s různymi dobovými textovými a obrazovými materiály, na základě kterých vypracovávají úkoly.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis

Žáci/žákyně čtou dva dobové texty, popisující situaci uprchlíků v Československu ve třicátých letech 20. století. Analýzou těchto textů získávají žáci/žákyně schopnost popsat základní znaky, kterými se vyznačuje reportážzpráva.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis 

V úvodu hodiny žáci/žákyně čtou a analyzují báseň od Vítězslava Nezvala, za kterou získal Státní cenu za literaturu. V následujícím textu se žáci/žákyně dozvídají, co Nezval udělal s penězi za tuto cenu a jak na jeho čin nazírala tehdejší československá společnost. Hodina je zakončena diskusí nad možnostmi a limity veřejné angažovanosti známých osobností, a to jak v minulosti, tak i dnes.

Jednotlivé aktivity

Předmět: dějepis

Krátké video představuje politickou situaci v Německu od roku 1932do nástupu Hitlera k moci. Žáci/žákyně odpovídají na sérii otázek spojených s videem.

Předmět: dějepis 

Žáci/Žákyně analyzují dobovou karikaturu zobrazující vyhánění určitých skupin obyvatelstva z Německa. Následné otázky ověřují porozumění karikatuře. Aktivita je vhodná jako úvodní aktivita do problematiky uprchlíků z Německa po roce 1933.

Předmět: dějepis

Krátký dobový text představuje žákům/žákyním problematiku uplatnění uprchlíků na trhu práce v Československu a jaký to mělo dopad na jejich život.

Předmět: český jazyk a literatura, dějepis
Čas: 15 minut

Žáci a žákyně mají k dispozici dva texty z dobových novin, které popisují situaci uprchlíků z Německa v Československu ve druhé polovině třicátých let 20. století. Odpovědmi na sérii otázek si žáci a žákyně ověřují své porozumění obsahu textu. Na základě otázek určují také správné charakteristiky literárních žánrů jednotlivých ukázek.

Vypracujte si test a získejte certifikát
TEST