Menu
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Téma 1
Češi, Židé a Němci (1918–1938)

Celé hodiny
 1. Národnostní složení republiky a perspektiva menšin
  Předmět: dějepis
  Hodina je zaměřena na mnohonárodnostní charakter československé republiky. Skrze dobové texty je představena oficiální menšinová politika státu a také pohled příslušníků menšin na tuto politiku.
   
 2. Nejednoznačnost národní identity
  Předmět: dějepis, občanská nauka
  Tématem hodiny je národnostní identita v období první republiky. Dobový text a data ze sčítání lidu seznamují s problematičností jednoznačného určení národnosti v první republice. Výukový materiál se věnuje také národnostní  identitě v současnosti.
   
 3. T. G. Masaryk jde do divadla
  Předmět: dějepis
  Hodina je zaměřena na význam české a německé kultury v první republice. Žáci analyzují dva články z dobového tisku, které popisují návštěvy prezidenta Masaryka v pražském Národním divadle a pražském Německé divadle bezprostředně po jeho příjezdu do republiky.
   
 4. Kdo má (získá) cenu?
  Předmět: dějepis, český jazyk
  Hodina seznamuje žáky se Státními cenami za literaturu a jejími laureáty v období první republiky. Držiteli cen byli nejen čeští a slovenští spisovatelé, ale i spisovatelé tvořící v menšinovém jazyce. Skrze četbu konkrétních ukázek z literárních děl žáci poznávají jednotlivé literární žánry a druhy.
   
 5. Ten dělá to a ten zas tohle
  Předmět: dějepis
  Prostřednictvím analýzy dobové mapy, žáci pojmenovávají a určují základní průmyslová odvětví Československa a jejich geografickou polohu. Následná práce s dobovými reklamami žákům přibližuje významné prvorepublikové firmy.
   
 6. Z komínů nestoupá dým
  Předmět: dějepis
  V rámci hodiny se žáci seznamují s dopady hospodářské krize na Československo. Prostřednictvím analýzy dobových fotografií a tvorby novinového článku jsou žáci schopni vyjmenovat společenské změny, ke kterým krize vedla, a také jaký dopad měla na jednotlivé regiony.
   
 7. Václavské náměstí v proměnách času (PROCHÁZKA)
  Předmět: dějepis
  Procházka centrem Prahy na konkrétních příkladech budov a míst představuje žákům bohatost kulturního a společenského života a významné instituce jako kavárny, památníky a divadla na přelomu 19. a 20. století a v období první československé republiky. Pět zastavení je v pracovních listech doplněno o dobové materiályinteraktivní úkoly, které mají žáci za úkol během procházky vyplnit.
Vypracujte si test
Test